artssa logo

Our Coaches Biographies

Anastasia Baikova

Owner

Click to read bio

Pavel Baikov

Owner

Click to read bio

Richard O'Sullivan

Dance Choreographer

Click to read bio

Tiffany Leung

Coach

Click to read bio

Brittney McKenzie Cook

Coach

Click to read bio